แจ็คพอทย้อนหลัง

MAJOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
16 สิงหาคม 2565 16,916.39 รายชื่อสมาชิก
14 สิงหาคม 2565 12,695.56 รายชื่อสมาชิก
11 สิงหาคม 2565 49,765.87 รายชื่อสมาชิก
10 สิงหาคม 2565 11,575.20 รายชื่อสมาชิก
9 สิงหาคม 2565 17,803.65 รายชื่อสมาชิก
8 สิงหาคม 2565 40,223.71 รายชื่อสมาชิก
7 สิงหาคม 2565 26,528.21 รายชื่อสมาชิก
6 สิงหาคม 2565 14,417.72 รายชื่อสมาชิก
5 สิงหาคม 2565 30,915.82 รายชื่อสมาชิก
3 สิงหาคม 2565 19,581.01 รายชื่อสมาชิก
2 สิงหาคม 2565 28,125.61 รายชื่อสมาชิก
31 กรกฎาคม 2565 54,469.79 รายชื่อสมาชิก
29 กรกฎาคม 2565 24,090.83 รายชื่อสมาชิก
27 กรกฎาคม 2565 31,304.61 รายชื่อสมาชิก
26 กรกฎาคม 2565 34,799.59 รายชื่อสมาชิก
23 กรกฎาคม 2565 14,352.82 รายชื่อสมาชิก
22 กรกฎาคม 2565 16,487.18 รายชื่อสมาชิก
21 กรกฎาคม 2565 15,963.75 รายชื่อสมาชิก
17 กรกฎาคม 2565 13,718.02 รายชื่อสมาชิก
16 กรกฎาคม 2565 22,148.09 รายชื่อสมาชิก
MINOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
15 สิงหาคม 2565 44,667.05 รายชื่อสมาชิก
8 สิงหาคม 2565 61,798.83 รายชื่อสมาชิก
1 สิงหาคม 2565 53,958.34 รายชื่อสมาชิก
25 กรกฎาคม 2565 29,680.31 รายชื่อสมาชิก
18 กรกฎาคม 2565 33,998.09 รายชื่อสมาชิก
11 กรกฎาคม 2565 43,827.53 รายชื่อสมาชิก
4 กรกฎาคม 2565 49,506.72 รายชื่อสมาชิก
27 มิถุนายน 2565 25,156.81 รายชื่อสมาชิก
20 มิถุนายน 2565 49,150.30 รายชื่อสมาชิก
13 มิถุนายน 2565 56,343.00 รายชื่อสมาชิก
6 มิถุนายน 2565 42,375.98 รายชื่อสมาชิก
30 พฤษภาคม 2565 52,562.67 รายชื่อสมาชิก
23 พฤษภาคม 2565 33,739.59 รายชื่อสมาชิก
16 พฤษภาคม 2565 48,091.52 รายชื่อสมาชิก
9 พฤษภาคม 2565 42,146.19 รายชื่อสมาชิก
2 พฤษภาคม 2565 65,239.71 รายชื่อสมาชิก
25 เมษายน 2565 47,447.44 รายชื่อสมาชิก
18 เมษายน 2565 73,253.29 รายชื่อสมาชิก
11 เมษายน 2565 66,093.63 รายชื่อสมาชิก
4 เมษายน 2565 43,663.06 รายชื่อสมาชิก