รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
11 เมษายน 2564 23,215.51 รายชื่อสมาชิก
10 เมษายน 2564 30,288.44 รายชื่อสมาชิก
9 เมษายน 2564 31,045.83 รายชื่อสมาชิก
7 เมษายน 2564 45,992.23 รายชื่อสมาชิก
3 เมษายน 2564 51,030.23 รายชื่อสมาชิก
2 เมษายน 2564 59,309.72 รายชื่อสมาชิก
1 เมษายน 2564 29,230.76 รายชื่อสมาชิก
31 มีนาคม 2564 46,325.39 รายชื่อสมาชิก
29 มีนาคม 2564 22,650.77 รายชื่อสมาชิก
28 มีนาคม 2564 52,234.95 รายชื่อสมาชิก
27 มีนาคม 2564 61,650.12 รายชื่อสมาชิก
25 มีนาคม 2564 76,991.67 รายชื่อสมาชิก
23 มีนาคม 2564 31,040.44 รายชื่อสมาชิก
21 มีนาคม 2564 40,860.28 รายชื่อสมาชิก
18 มีนาคม 2564 44,048.91 รายชื่อสมาชิก
17 มีนาคม 2564 57,302.77 รายชื่อสมาชิก
12 มีนาคม 2564 61,450.76 รายชื่อสมาชิก
11 มีนาคม 2564 20,707.98 รายชื่อสมาชิก
9 มีนาคม 2564 83,877.95 รายชื่อสมาชิก
8 มีนาคม 2564 46,527.11 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
12 เมษายน 2564 75,452.67 รายชื่อสมาชิก
5 เมษายน 2564 78,216.44 รายชื่อสมาชิก
29 มีนาคม 2564 90,264.82 รายชื่อสมาชิก
22 มีนาคม 2564 80,300.00 รายชื่อสมาชิก
15 มีนาคม 2564 52,802.46 รายชื่อสมาชิก
8 มีนาคม 2564 54,204.54 รายชื่อสมาชิก
1 มีนาคม 2564 79,807.97 รายชื่อสมาชิก
22 กุมภาพันธ์ 2564 83,185.40 รายชื่อสมาชิก
15 กุมภาพันธ์ 2564 48,811.36 รายชื่อสมาชิก
8 กุมภาพันธ์ 2564 66,640.10 รายชื่อสมาชิก
1 กุมภาพันธ์ 2564 40,121.25 รายชื่อสมาชิก
25 มกราคม 2564 82,613.42 รายชื่อสมาชิก
18 มกราคม 2564 34,619.18 รายชื่อสมาชิก
11 มกราคม 2564 53,615.47 รายชื่อสมาชิก
4 มกราคม 2564 38,516.64 รายชื่อสมาชิก
28 ธันวาคม 2563 72,179.69 รายชื่อสมาชิก
21 ธันวาคม 2563 15,590.43 รายชื่อสมาชิก
14 ธันวาคม 2563 57,419.28 รายชื่อสมาชิก
7 ธันวาคม 2563 71,210.38 รายชื่อสมาชิก
30 พฤศจิกายน 2563 44,218.59 รายชื่อสมาชิก