แจ็คพอทย้อนหลัง

MAJOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
4 ธันวาคม 2564 24,471.35 รายชื่อสมาชิก
3 ธันวาคม 2564 49,788.02 รายชื่อสมาชิก
1 ธันวาคม 2564 41,316.78 รายชื่อสมาชิก
28 พฤศจิกายน 2564 43,831.08 รายชื่อสมาชิก
27 พฤศจิกายน 2564 40,759.55 รายชื่อสมาชิก
25 พฤศจิกายน 2564 27,786.54 รายชื่อสมาชิก
23 พฤศจิกายน 2564 42,330.48 รายชื่อสมาชิก
20 พฤศจิกายน 2564 29,111.70 รายชื่อสมาชิก
19 พฤศจิกายน 2564 49,766.15 รายชื่อสมาชิก
15 พฤศจิกายน 2564 30,415.22 รายชื่อสมาชิก
12 พฤศจิกายน 2564 22,429.54 รายชื่อสมาชิก
11 พฤศจิกายน 2564 42,296.50 รายชื่อสมาชิก
9 พฤศจิกายน 2564 21,457.71 รายชื่อสมาชิก
8 พฤศจิกายน 2564 44,912.65 รายชื่อสมาชิก
7 พฤศจิกายน 2564 87,207.20 รายชื่อสมาชิก
6 พฤศจิกายน 2564 24,276.23 รายชื่อสมาชิก
4 พฤศจิกายน 2564 32,162.62 รายชื่อสมาชิก
3 พฤศจิกายน 2564 41,279.45 รายชื่อสมาชิก
29 ตุลาคม 2564 26,650.70 รายชื่อสมาชิก
28 ตุลาคม 2564 22,311.58 รายชื่อสมาชิก
MINOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
29 พฤศจิกายน 2564 61,573.51 รายชื่อสมาชิก
22 พฤศจิกายน 2564 31,776.71 รายชื่อสมาชิก
15 พฤศจิกายน 2564 54,836.29 รายชื่อสมาชิก
8 พฤศจิกายน 2564 97,826.95 รายชื่อสมาชิก
1 พฤศจิกายน 2564 41,787.20 รายชื่อสมาชิก
25 ตุลาคม 2564 99,274.38 รายชื่อสมาชิก
18 ตุลาคม 2564 20,246.33 รายชื่อสมาชิก
11 ตุลาคม 2564 88,657.30 รายชื่อสมาชิก
4 ตุลาคม 2564 69,728.25 รายชื่อสมาชิก
27 กันยายน 2564 86,710.65 รายชื่อสมาชิก
20 กันยายน 2564 71,824.80 รายชื่อสมาชิก
13 กันยายน 2564 74,905.36 รายชื่อสมาชิก
6 กันยายน 2564 112,476.04 รายชื่อสมาชิก
30 สิงหาคม 2564 33,883.03 รายชื่อสมาชิก
23 สิงหาคม 2564 49,975.83 รายชื่อสมาชิก
16 สิงหาคม 2564 87,855.75 รายชื่อสมาชิก
9 สิงหาคม 2564 99,086.35 รายชื่อสมาชิก
2 สิงหาคม 2564 115,568.85 รายชื่อสมาชิก
26 กรกฎาคม 2564 65,735.22 รายชื่อสมาชิก
19 กรกฎาคม 2564 145,646.51 รายชื่อสมาชิก