แจ็คพอทย้อนหลัง

MAJOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
22 พฤษภาคม 2565 21,652.58 รายชื่อสมาชิก
20 พฤษภาคม 2565 21,334.35 รายชื่อสมาชิก
17 พฤษภาคม 2565 25,410.46 รายชื่อสมาชิก
16 พฤษภาคม 2565 28,610.02 รายชื่อสมาชิก
15 พฤษภาคม 2565 28,928.75 รายชื่อสมาชิก
13 พฤษภาคม 2565 36,302.84 รายชื่อสมาชิก
12 พฤษภาคม 2565 29,367.73 รายชื่อสมาชิก
8 พฤษภาคม 2565 20,809.95 รายชื่อสมาชิก
6 พฤษภาคม 2565 20,275.87 รายชื่อสมาชิก
4 พฤษภาคม 2565 58,603.82 รายชื่อสมาชิก
1 พฤษภาคม 2565 73,118.15 รายชื่อสมาชิก
26 เมษายน 2565 73,660.02 รายชื่อสมาชิก
24 เมษายน 2565 24,796.05 รายชื่อสมาชิก
21 เมษายน 2565 37,699.95 รายชื่อสมาชิก
19 เมษายน 2565 36,126.52 รายชื่อสมาชิก
18 เมษายน 2565 21,895.36 รายชื่อสมาชิก
17 เมษายน 2565 37,995.61 รายชื่อสมาชิก
14 เมษายน 2565 46,279.64 รายชื่อสมาชิก
13 เมษายน 2565 77,899.99 รายชื่อสมาชิก
11 เมษายน 2565 20,011.23 รายชื่อสมาชิก
MINOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
23 พฤษภาคม 2565 33,739.59 รายชื่อสมาชิก
16 พฤษภาคม 2565 48,091.52 รายชื่อสมาชิก
9 พฤษภาคม 2565 42,146.19 รายชื่อสมาชิก
2 พฤษภาคม 2565 65,239.71 รายชื่อสมาชิก
25 เมษายน 2565 47,447.44 รายชื่อสมาชิก
18 เมษายน 2565 73,253.29 รายชื่อสมาชิก
11 เมษายน 2565 66,093.63 รายชื่อสมาชิก
4 เมษายน 2565 43,663.06 รายชื่อสมาชิก
28 มีนาคม 2565 36,512.47 รายชื่อสมาชิก
21 มีนาคม 2565 89,418.94 รายชื่อสมาชิก
14 มีนาคม 2565 27,282.61 รายชื่อสมาชิก
7 มีนาคม 2565 68,352.83 รายชื่อสมาชิก
28 กุมภาพันธ์ 2565 85,952.91 รายชื่อสมาชิก
21 กุมภาพันธ์ 2565 49,806.09 รายชื่อสมาชิก
14 กุมภาพันธ์ 2565 63,501.99 รายชื่อสมาชิก
7 กุมภาพันธ์ 2565 108,691.32 รายชื่อสมาชิก
31 มกราคม 2565 56,635.57 รายชื่อสมาชิก
24 มกราคม 2565 77,081.70 รายชื่อสมาชิก
17 มกราคม 2565 78,592.03 รายชื่อสมาชิก
10 มกราคม 2565 83,787.45 รายชื่อสมาชิก