รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
24 กรกฎาคม 2564 42,965.66 รายชื่อสมาชิก
23 กรกฎาคม 2564 36,600.81 รายชื่อสมาชิก
22 กรกฎาคม 2564 21,516.31 รายชื่อสมาชิก
20 กรกฎาคม 2564 71,843.63 รายชื่อสมาชิก
19 กรกฎาคม 2564 32,306.46 รายชื่อสมาชิก
18 กรกฎาคม 2564 53,944.06 รายชื่อสมาชิก
17 กรกฎาคม 2564 64,938.33 รายชื่อสมาชิก
16 กรกฎาคม 2564 69,371.37 รายชื่อสมาชิก
15 กรกฎาคม 2564 35,319.14 รายชื่อสมาชิก
14 กรกฎาคม 2564 54,772.48 รายชื่อสมาชิก
12 กรกฎาคม 2564 43,559.11 รายชื่อสมาชิก
10 กรกฎาคม 2564 36,947.75 รายชื่อสมาชิก
8 กรกฎาคม 2564 22,081.58 รายชื่อสมาชิก
7 กรกฎาคม 2564 41,166.49 รายชื่อสมาชิก
4 กรกฎาคม 2564 31,524.15 รายชื่อสมาชิก
3 กรกฎาคม 2564 35,983.83 รายชื่อสมาชิก
2 กรกฎาคม 2564 49,709.73 รายชื่อสมาชิก
1 กรกฎาคม 2564 87,577.93 รายชื่อสมาชิก
30 มิถุนายน 2564 48,074.82 รายชื่อสมาชิก
28 มิถุนายน 2564 27,812.20 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
26 กรกฎาคม 2564 65,735.22 รายชื่อสมาชิก
19 กรกฎาคม 2564 145,646.51 รายชื่อสมาชิก
12 กรกฎาคม 2564 61,172.65 รายชื่อสมาชิก
5 กรกฎาคม 2564 107,741.08 รายชื่อสมาชิก
28 มิถุนายน 2564 83,349.36 รายชื่อสมาชิก
21 มิถุนายน 2564 57,157.20 รายชื่อสมาชิก
14 มิถุนายน 2564 44,319.96 รายชื่อสมาชิก
7 มิถุนายน 2564 102,686.08 รายชื่อสมาชิก
31 พฤษภาคม 2564 45,085.01 รายชื่อสมาชิก
24 พฤษภาคม 2564 31,214.36 รายชื่อสมาชิก
17 พฤษภาคม 2564 55,587.32 รายชื่อสมาชิก
10 พฤษภาคม 2564 64,340.18 รายชื่อสมาชิก
3 พฤษภาคม 2564 37,729.01 รายชื่อสมาชิก
26 เมษายน 2564 45,265.80 รายชื่อสมาชิก
19 เมษายน 2564 86,832.61 รายชื่อสมาชิก
12 เมษายน 2564 75,452.67 รายชื่อสมาชิก
5 เมษายน 2564 78,216.44 รายชื่อสมาชิก
29 มีนาคม 2564 90,264.82 รายชื่อสมาชิก
22 มีนาคม 2564 80,300.00 รายชื่อสมาชิก
15 มีนาคม 2564 52,802.46 รายชื่อสมาชิก