แจ็คพอทย้อนหลัง

MAJOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
23 มกราคม 2565 48,143.73 รายชื่อสมาชิก
22 มกราคม 2565 42,045.60 รายชื่อสมาชิก
20 มกราคม 2565 33,245.42 รายชื่อสมาชิก
19 มกราคม 2565 34,779.96 รายชื่อสมาชิก
18 มกราคม 2565 31,776.59 รายชื่อสมาชิก
16 มกราคม 2565 31,690.49 รายชื่อสมาชิก
15 มกราคม 2565 42,887.91 รายชื่อสมาชิก
14 มกราคม 2565 52,655.55 รายชื่อสมาชิก
12 มกราคม 2565 36,025.33 รายชื่อสมาชิก
11 มกราคม 2565 33,242.83 รายชื่อสมาชิก
9 มกราคม 2565 22,460.33 รายชื่อสมาชิก
8 มกราคม 2565 25,867.79 รายชื่อสมาชิก
7 มกราคม 2565 31,970.21 รายชื่อสมาชิก
6 มกราคม 2565 40,990.29 รายชื่อสมาชิก
5 มกราคม 2565 31,922.31 รายชื่อสมาชิก
4 มกราคม 2565 31,195.36 รายชื่อสมาชิก
3 มกราคม 2565 32,556.46 รายชื่อสมาชิก
1 มกราคม 2565 31,619.87 รายชื่อสมาชิก
31 ธันวาคม 2564 23,778.40 รายชื่อสมาชิก
30 ธันวาคม 2564 76,386.29 รายชื่อสมาชิก
MINOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
24 มกราคม 2565 77,081.70 รายชื่อสมาชิก
17 มกราคม 2565 78,592.03 รายชื่อสมาชิก
10 มกราคม 2565 83,787.45 รายชื่อสมาชิก
3 มกราคม 2565 101,352.15 รายชื่อสมาชิก
27 ธันวาคม 2564 5,649.11 รายชื่อสมาชิก
20 ธันวาคม 2564 59,602.40 รายชื่อสมาชิก
13 ธันวาคม 2564 77,736.03 รายชื่อสมาชิก
6 ธันวาคม 2564 54,733.01 รายชื่อสมาชิก
29 พฤศจิกายน 2564 61,573.51 รายชื่อสมาชิก
22 พฤศจิกายน 2564 31,776.71 รายชื่อสมาชิก
15 พฤศจิกายน 2564 54,836.29 รายชื่อสมาชิก
8 พฤศจิกายน 2564 97,826.95 รายชื่อสมาชิก
1 พฤศจิกายน 2564 41,787.20 รายชื่อสมาชิก
25 ตุลาคม 2564 99,274.38 รายชื่อสมาชิก
18 ตุลาคม 2564 20,246.33 รายชื่อสมาชิก
11 ตุลาคม 2564 88,657.30 รายชื่อสมาชิก
4 ตุลาคม 2564 69,728.25 รายชื่อสมาชิก
27 กันยายน 2564 86,710.65 รายชื่อสมาชิก
20 กันยายน 2564 71,824.80 รายชื่อสมาชิก
13 กันยายน 2564 74,905.36 รายชื่อสมาชิก