รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
16 มกราคม 2564 42,867.07 รายชื่อสมาชิก
13 มกราคม 2564 29,060.74 รายชื่อสมาชิก
12 มกราคม 2564 31,198.90 รายชื่อสมาชิก
11 มกราคม 2564 29,544.62 รายชื่อสมาชิก
10 มกราคม 2564 36,793.93 รายชื่อสมาชิก
8 มกราคม 2564 25,361.02 รายชื่อสมาชิก
6 มกราคม 2564 34,340.13 รายชื่อสมาชิก
4 มกราคม 2564 47,525.92 รายชื่อสมาชิก
31 ธันวาคม 2563 25,350.43 รายชื่อสมาชิก
29 ธันวาคม 2563 41,551.87 รายชื่อสมาชิก
28 ธันวาคม 2563 28,578.83 รายชื่อสมาชิก
26 ธันวาคม 2563 69,503.91 รายชื่อสมาชิก
25 ธันวาคม 2563 26,169.78 รายชื่อสมาชิก
23 ธันวาคม 2563 25,428.01 รายชื่อสมาชิก
21 ธันวาคม 2563 28,678.42 รายชื่อสมาชิก
14 ธันวาคม 2563 45,174.49 รายชื่อสมาชิก
13 ธันวาคม 2563 30,499.69 รายชื่อสมาชิก
12 ธันวาคม 2563 38,222.76 รายชื่อสมาชิก
9 ธันวาคม 2563 36,656.47 รายชื่อสมาชิก
5 ธันวาคม 2563 32,745.92 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
11 มกราคม 2564 53,615.47 รายชื่อสมาชิก
4 มกราคม 2564 38,516.64 รายชื่อสมาชิก
28 ธันวาคม 2563 72,179.69 รายชื่อสมาชิก
21 ธันวาคม 2563 15,590.43 รายชื่อสมาชิก
14 ธันวาคม 2563 57,419.28 รายชื่อสมาชิก
7 ธันวาคม 2563 71,210.38 รายชื่อสมาชิก
30 พฤศจิกายน 2563 44,218.59 รายชื่อสมาชิก
23 พฤศจิกายน 2563 44,259.67 รายชื่อสมาชิก
16 พฤศจิกายน 2563 58,837.86 รายชื่อสมาชิก
9 พฤศจิกายน 2563 75,832.39 รายชื่อสมาชิก
2 พฤศจิกายน 2563 75,125.88 รายชื่อสมาชิก
26 ตุลาคม 2563 24,435.73 รายชื่อสมาชิก
19 ตุลาคม 2563 36,409.26 รายชื่อสมาชิก
12 ตุลาคม 2563 52,945.49 รายชื่อสมาชิก
5 ตุลาคม 2563 48,188.61 รายชื่อสมาชิก
28 กันยายน 2563 56,291.80 รายชื่อสมาชิก
21 กันยายน 2563 65,117.14 รายชื่อสมาชิก
14 กันยายน 2563 84,658.23 รายชื่อสมาชิก
7 กันยายน 2563 69,198.15 รายชื่อสมาชิก
30 สิงหาคม 2563 0.00 รายชื่อสมาชิก