รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
12 มิถุนายน 2564 35,378.25 รายชื่อสมาชิก
9 มิถุนายน 2564 38,514.72 รายชื่อสมาชิก
8 มิถุนายน 2564 28,818.62 รายชื่อสมาชิก
6 มิถุนายน 2564 31,055.54 รายชื่อสมาชิก
5 มิถุนายน 2564 20,128.32 รายชื่อสมาชิก
4 มิถุนายน 2564 25,569.93 รายชื่อสมาชิก
3 มิถุนายน 2564 67,414.49 รายชื่อสมาชิก
2 มิถุนายน 2564 23,108.55 รายชื่อสมาชิก
1 มิถุนายน 2564 20,771.83 รายชื่อสมาชิก
31 พฤษภาคม 2564 50,864.78 รายชื่อสมาชิก
30 พฤษภาคม 2564 45,509.46 รายชื่อสมาชิก
27 พฤษภาคม 2564 61,161.89 รายชื่อสมาชิก
23 พฤษภาคม 2564 36,653.63 รายชื่อสมาชิก
21 พฤษภาคม 2564 28,734.25 รายชื่อสมาชิก
18 พฤษภาคม 2564 27,676.87 รายชื่อสมาชิก
16 พฤษภาคม 2564 49,331.38 รายชื่อสมาชิก
12 พฤษภาคม 2564 62,283.82 รายชื่อสมาชิก
9 พฤษภาคม 2564 59,828.91 รายชื่อสมาชิก
7 พฤษภาคม 2564 38,614.39 รายชื่อสมาชิก
4 พฤษภาคม 2564 44,913.76 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
7 มิถุนายน 2564 102,686.08 รายชื่อสมาชิก
31 พฤษภาคม 2564 45,085.01 รายชื่อสมาชิก
24 พฤษภาคม 2564 31,214.36 รายชื่อสมาชิก
17 พฤษภาคม 2564 55,587.32 รายชื่อสมาชิก
10 พฤษภาคม 2564 64,340.18 รายชื่อสมาชิก
3 พฤษภาคม 2564 37,729.01 รายชื่อสมาชิก
26 เมษายน 2564 45,265.80 รายชื่อสมาชิก
19 เมษายน 2564 86,832.61 รายชื่อสมาชิก
12 เมษายน 2564 75,452.67 รายชื่อสมาชิก
5 เมษายน 2564 78,216.44 รายชื่อสมาชิก
29 มีนาคม 2564 90,264.82 รายชื่อสมาชิก
22 มีนาคม 2564 80,300.00 รายชื่อสมาชิก
15 มีนาคม 2564 52,802.46 รายชื่อสมาชิก
8 มีนาคม 2564 54,204.54 รายชื่อสมาชิก
1 มีนาคม 2564 79,807.97 รายชื่อสมาชิก
22 กุมภาพันธ์ 2564 83,185.40 รายชื่อสมาชิก
15 กุมภาพันธ์ 2564 48,811.36 รายชื่อสมาชิก
8 กุมภาพันธ์ 2564 66,640.10 รายชื่อสมาชิก
1 กุมภาพันธ์ 2564 40,121.25 รายชื่อสมาชิก
25 มกราคม 2564 82,613.42 รายชื่อสมาชิก