รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
16 ตุลาคม 2564 33,502.93 รายชื่อสมาชิก
12 ตุลาคม 2564 24,829.71 รายชื่อสมาชิก
11 ตุลาคม 2564 28,724.85 รายชื่อสมาชิก
9 ตุลาคม 2564 47,574.47 รายชื่อสมาชิก
7 ตุลาคม 2564 46,628.82 รายชื่อสมาชิก
6 ตุลาคม 2564 62,330.98 รายชื่อสมาชิก
5 ตุลาคม 2564 52,713.67 รายชื่อสมาชิก
2 ตุลาคม 2564 32,872.65 รายชื่อสมาชิก
30 กันยายน 2564 34,846.07 รายชื่อสมาชิก
29 กันยายน 2564 81,364.98 รายชื่อสมาชิก
26 กันยายน 2564 34,085.21 รายชื่อสมาชิก
25 กันยายน 2564 42,640.23 รายชื่อสมาชิก
24 กันยายน 2564 21,013.58 รายชื่อสมาชิก
22 กันยายน 2564 69,849.80 รายชื่อสมาชิก
21 กันยายน 2564 36,856.29 รายชื่อสมาชิก
18 กันยายน 2564 62,817.36 รายชื่อสมาชิก
17 กันยายน 2564 59,234.71 รายชื่อสมาชิก
15 กันยายน 2564 22,456.38 รายชื่อสมาชิก
14 กันยายน 2564 29,115.91 รายชื่อสมาชิก
13 กันยายน 2564 60,863.32 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
11 ตุลาคม 2564 88,657.30 รายชื่อสมาชิก
4 ตุลาคม 2564 69,728.25 รายชื่อสมาชิก
27 กันยายน 2564 86,710.65 รายชื่อสมาชิก
20 กันยายน 2564 71,824.80 รายชื่อสมาชิก
13 กันยายน 2564 74,905.36 รายชื่อสมาชิก
6 กันยายน 2564 112,476.04 รายชื่อสมาชิก
30 สิงหาคม 2564 33,883.03 รายชื่อสมาชิก
23 สิงหาคม 2564 49,975.83 รายชื่อสมาชิก
16 สิงหาคม 2564 87,855.75 รายชื่อสมาชิก
9 สิงหาคม 2564 99,086.35 รายชื่อสมาชิก
2 สิงหาคม 2564 115,568.85 รายชื่อสมาชิก
26 กรกฎาคม 2564 65,735.22 รายชื่อสมาชิก
19 กรกฎาคม 2564 145,646.51 รายชื่อสมาชิก
12 กรกฎาคม 2564 61,172.65 รายชื่อสมาชิก
5 กรกฎาคม 2564 107,741.08 รายชื่อสมาชิก
28 มิถุนายน 2564 83,349.36 รายชื่อสมาชิก
21 มิถุนายน 2564 57,157.20 รายชื่อสมาชิก
14 มิถุนายน 2564 44,319.96 รายชื่อสมาชิก
7 มิถุนายน 2564 102,686.08 รายชื่อสมาชิก
31 พฤษภาคม 2564 45,085.01 รายชื่อสมาชิก