รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
8 มีนาคม 2564 46,527.11 รายชื่อสมาชิก
3 มีนาคม 2564 30,805.01 รายชื่อสมาชิก
2 มีนาคม 2564 28,479.24 รายชื่อสมาชิก
1 มีนาคม 2564 53,028.91 รายชื่อสมาชิก
27 กุมภาพันธ์ 2564 39,865.99 รายชื่อสมาชิก
26 กุมภาพันธ์ 2564 45,794.92 รายชื่อสมาชิก
24 กุมภาพันธ์ 2564 42,931.16 รายชื่อสมาชิก
22 กุมภาพันธ์ 2564 59,424.62 รายชื่อสมาชิก
20 กุมภาพันธ์ 2564 26,870.96 รายชื่อสมาชิก
18 กุมภาพันธ์ 2564 32,077.71 รายชื่อสมาชิก
17 กุมภาพันธ์ 2564 59,801.02 รายชื่อสมาชิก
16 กุมภาพันธ์ 2564 36,096.71 รายชื่อสมาชิก
15 กุมภาพันธ์ 2564 33,252.93 รายชื่อสมาชิก
10 กุมภาพันธ์ 2564 46,214.30 รายชื่อสมาชิก
8 กุมภาพันธ์ 2564 73,601.58 รายชื่อสมาชิก
6 กุมภาพันธ์ 2564 36,302.35 รายชื่อสมาชิก
3 กุมภาพันธ์ 2564 85,240.33 รายชื่อสมาชิก
31 มกราคม 2564 37,687.39 รายชื่อสมาชิก
30 มกราคม 2564 33,545.52 รายชื่อสมาชิก
25 มกราคม 2564 32,937.82 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
8 มีนาคม 2564 54,204.54 รายชื่อสมาชิก
1 มีนาคม 2564 79,807.97 รายชื่อสมาชิก
22 กุมภาพันธ์ 2564 83,185.40 รายชื่อสมาชิก
15 กุมภาพันธ์ 2564 48,811.36 รายชื่อสมาชิก
8 กุมภาพันธ์ 2564 66,640.10 รายชื่อสมาชิก
1 กุมภาพันธ์ 2564 40,121.25 รายชื่อสมาชิก
25 มกราคม 2564 82,613.42 รายชื่อสมาชิก
18 มกราคม 2564 34,619.18 รายชื่อสมาชิก
11 มกราคม 2564 53,615.47 รายชื่อสมาชิก
4 มกราคม 2564 38,516.64 รายชื่อสมาชิก
28 ธันวาคม 2563 72,179.69 รายชื่อสมาชิก
21 ธันวาคม 2563 15,590.43 รายชื่อสมาชิก
14 ธันวาคม 2563 57,419.28 รายชื่อสมาชิก
7 ธันวาคม 2563 71,210.38 รายชื่อสมาชิก
30 พฤศจิกายน 2563 44,218.59 รายชื่อสมาชิก
23 พฤศจิกายน 2563 44,259.67 รายชื่อสมาชิก
16 พฤศจิกายน 2563 58,837.86 รายชื่อสมาชิก
9 พฤศจิกายน 2563 75,832.39 รายชื่อสมาชิก
2 พฤศจิกายน 2563 75,125.88 รายชื่อสมาชิก
26 ตุลาคม 2563 24,435.73 รายชื่อสมาชิก