รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
24 พฤศจิกายน 2563 36,168.94 รายชื่อสมาชิก
20 พฤศจิกายน 2563 21,622.93 รายชื่อสมาชิก
19 พฤศจิกายน 2563 35,696.53 รายชื่อสมาชิก
17 พฤศจิกายน 2563 25,317.77 รายชื่อสมาชิก
15 พฤศจิกายน 2563 36,854.42 รายชื่อสมาชิก
13 พฤศจิกายน 2563 24,026.64 รายชื่อสมาชิก
12 พฤศจิกายน 2563 43,121.19 รายชื่อสมาชิก
10 พฤศจิกายน 2563 51,055.04 รายชื่อสมาชิก
8 พฤศจิกายน 2563 23,903.19 รายชื่อสมาชิก
6 พฤศจิกายน 2563 28,180.66 รายชื่อสมาชิก
5 พฤศจิกายน 2563 26,955.89 รายชื่อสมาชิก
4 พฤศจิกายน 2563 23,259.88 รายชื่อสมาชิก
3 พฤศจิกายน 2563 49,266.84 รายชื่อสมาชิก
2 พฤศจิกายน 2563 29,543.34 รายชื่อสมาชิก
1 พฤศจิกายน 2563 33,174.27 รายชื่อสมาชิก
31 ตุลาคม 2563 30,147.83 รายชื่อสมาชิก
30 ตุลาคม 2563 62,255.14 รายชื่อสมาชิก
28 ตุลาคม 2563 44,812.12 รายชื่อสมาชิก
23 ตุลาคม 2563 27,760.68 รายชื่อสมาชิก
16 ตุลาคม 2563 36,424.87 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
23 พฤศจิกายน 2563 44,259.67 รายชื่อสมาชิก
16 พฤศจิกายน 2563 58,837.86 รายชื่อสมาชิก
9 พฤศจิกายน 2563 75,832.39 รายชื่อสมาชิก
2 พฤศจิกายน 2563 75,125.88 รายชื่อสมาชิก
26 ตุลาคม 2563 24,435.73 รายชื่อสมาชิก
19 ตุลาคม 2563 36,409.26 รายชื่อสมาชิก
12 ตุลาคม 2563 52,945.49 รายชื่อสมาชิก
5 ตุลาคม 2563 48,188.61 รายชื่อสมาชิก
28 กันยายน 2563 56,291.80 รายชื่อสมาชิก
21 กันยายน 2563 65,117.14 รายชื่อสมาชิก
14 กันยายน 2563 84,658.23 รายชื่อสมาชิก
7 กันยายน 2563 69,198.15 รายชื่อสมาชิก
30 สิงหาคม 2563 0.00 รายชื่อสมาชิก