รายการฝากล่าสุด 5 รายการ

888****
2019-11-22 14:42:00
480.00
nat****
2019-11-22 14:41:43
2000.00
yos****
2019-11-22 14:40:56
200.00
865****
2019-11-22 14:37:13
100.00
tha****
2019-11-22 14:35:55
100.00

รายการถอนล่าสุด 5 รายการ

ao****
2019-11-22 14:37:27
1150.00
Na****
2019-11-22 14:36:30
700.00
Bigboss****
2019-11-22 14:33:49
6235.00
nav****
2019-11-22 14:35:29
2100.00
Mar****
2019-11-22 14:30:52
500.00

การให้บริการฝาก - ถอน

การฝากเงิน

เวลาเฉลี่ย

1 นาที
1 นาที

การถอนเงิน

เวลาเฉลี่ย

5 นาที
5 นาที
การฝาก-ถอนอาจล่าช้าในช่วงเวลาธนาคารปรับปรุง