รายการฝากล่าสุด 5 รายการ

706****
2019-08-21 18:12:13
4000.00
436****
2019-08-21 18:12:13
100.00
706****
2019-08-21 18:08:16
2000.00
ng7****
2019-08-21 18:06:33
1000.00
orn****
2019-08-21 18:08:00
400.00

รายการถอนล่าสุด 5 รายการ

08751****
2019-08-21 18:11:46
1198.00
pa****
2019-08-21 18:09:06
11000.00
08751****
2019-08-21 18:10:36
500.00
09499****
2019-08-21 18:05:36
1431.00
Ra****
2019-08-21 18:02:42
1000.00

การให้บริการฝาก - ถอน

การฝากเงิน

เวลาเฉลี่ย

1 นาที
1 นาที

การถอนเงิน

เวลาเฉลี่ย

5 นาที
5 นาที
การฝาก-ถอนอาจล่าช้าในช่วงเวลาธนาคารปรับปรุง