รายการฝากล่าสุด 5 รายการ

012****
2020-01-25 08:22:58
200.00
anz****
2020-01-25 08:24:11
3000.00
234****
2020-01-25 08:22:44
2600.00
aaa****
2020-01-25 08:18:08
30000.00
bye****
2020-01-25 08:18:25
3000.00

รายการถอนล่าสุด 5 รายการ

Nutsar****
2020-01-25 08:23:35
2000.00
yutt****
2020-01-25 08:17:12
690.00
Hathai****
2020-01-25 08:15:32
4200.00
****
2020-01-25 08:11:50
600.00
Beerl****
2020-01-25 08:11:39
500.00

การให้บริการฝาก - ถอน

การฝากเงิน

เวลาเฉลี่ย

1 นาที
1 นาที

การถอนเงิน

เวลาเฉลี่ย

5 นาที
5 นาที
การฝาก-ถอนอาจล่าช้าในช่วงเวลาธนาคารปรับปรุง