รายการฝากล่าสุด 5 รายการ

hst****
2019-12-11 23:07:49
340.00
523****
2019-12-11 23:07:27
10000.00
kon****
2019-12-11 23:06:23
200.00
199****
2019-12-11 23:06:11
2000.00
yme****
2019-12-11 23:06:04
100.00

รายการถอนล่าสุด 5 รายการ

****
2019-12-11 23:07:33
500.00
sop****
2019-12-11 23:00:57
500.00
yutthas****
2019-12-11 22:59:24
507.00
Nongallz****
2019-12-11 22:48:09
21000.00
sop****
2019-12-11 22:45:24
500.00

การให้บริการฝาก - ถอน

การฝากเงิน

เวลาเฉลี่ย

1 นาที
1 นาที

การถอนเงิน

เวลาเฉลี่ย

5 นาที
5 นาที
การฝาก-ถอนอาจล่าช้าในช่วงเวลาธนาคารปรับปรุง