รายการฝากล่าสุด 5 รายการ

093****
2019-10-22 10:15:41
7000.00
349****
2019-10-22 10:15:07
20000.00
h02****
2019-10-22 10:14:52
5000.00
ngg****
2019-10-22 10:14:02
300.00
191****
2019-10-22 10:12:30
200.00

รายการถอนล่าสุด 5 รายการ

C****
2019-10-22 10:17:45
512.00
Komgr****
2019-10-22 10:11:31
1250.00
yi****
2019-10-22 10:04:11
500.00
Mer****
2019-10-22 10:03:34
2080.00
Mcb****
2019-10-22 10:04:56
72300.00

การให้บริการฝาก - ถอน

การฝากเงิน

เวลาเฉลี่ย

1 นาที
1 นาที

การถอนเงิน

เวลาเฉลี่ย

5 นาที
5 นาที
การฝาก-ถอนอาจล่าช้าในช่วงเวลาธนาคารปรับปรุง