รายการฝากล่าสุด 5 รายการ

orn****
2020-02-25 09:09:45
30.00
313****
2020-02-25 09:07:10
640.00
kik****
2020-02-25 09:05:33
300.00
999****
2020-02-25 09:05:19
100.00
125****
2020-02-25 09:05:55
527.00

รายการถอนล่าสุด 5 รายการ

zlzca****
2020-02-25 09:09:05
2100.00
sa****
2020-02-25 09:05:29
500.00
Non****
2020-02-25 09:02:49
500.00
jiw4****
2020-02-25 09:01:14
2000.00
zlzca****
2020-02-25 09:00:02
2100.00

การให้บริการฝาก - ถอน

การฝากเงิน

เวลาเฉลี่ย

1 นาที
1 นาที

การถอนเงิน

เวลาเฉลี่ย

5 นาที
5 นาที
การฝาก-ถอนอาจล่าช้าในช่วงเวลาธนาคารปรับปรุง