รายการฝากล่าสุด 5 รายการ

toe****
2020-02-25 10:52:26
300.00
ngz****
2020-02-25 10:51:17
200.00
i26****
2020-02-25 10:51:05
300.00
hid****
2020-02-25 10:50:13
2000.00
107****
2020-02-25 10:49:11
3500.00

รายการถอนล่าสุด 5 รายการ

wa****
2020-02-25 10:49:02
1700.00
****
2020-02-25 10:48:13
700.00
Surada****
2020-02-25 10:47:20
800.00
Yari****
2020-02-25 10:44:49
600.00
p****
2020-02-25 10:43:47
600.00

การให้บริการฝาก - ถอน

การฝากเงิน

เวลาเฉลี่ย

1 นาที
1 นาที

การถอนเงิน

เวลาเฉลี่ย

5 นาที
5 นาที
การฝาก-ถอนอาจล่าช้าในช่วงเวลาธนาคารปรับปรุง