รายการฝากล่าสุด 5 รายการ

sit****
2019-09-21 04:08:38
500.00
532****
2019-09-21 04:08:01
400.00
mmy****
2019-09-21 04:00:36
2000.00
ove****
2019-09-21 03:58:20
700.00
524****
2019-09-21 03:52:19
3000.00

รายการถอนล่าสุด 5 รายการ

Nanwarn****
2019-09-21 04:04:35
500.00
Tu****
2019-09-21 04:03:19
2340.00
M****
2019-09-21 03:51:07
1100.00
gat****
2019-09-21 03:47:42
1500.00
tad****
2019-09-21 03:33:07
1300.00

การให้บริการฝาก - ถอน

การฝากเงิน

เวลาเฉลี่ย

1 นาที
1 นาที

การถอนเงิน

เวลาเฉลี่ย

5 นาที
5 นาที
การฝาก-ถอนอาจล่าช้าในช่วงเวลาธนาคารปรับปรุง