รายการฝากล่าสุด 5 รายการ

jan****
2019-12-12 00:36:52
200.00
b26****
2019-12-12 00:37:08
3800.00
938****
2019-12-12 00:32:13
700.00
k31****
2019-12-12 00:25:59
700.00
kon****
2019-12-12 00:31:01
200.00

รายการถอนล่าสุด 5 รายการ

pong****
2019-12-12 00:29:51
2209.00
Sug****
2019-12-12 00:27:51
2300.00
L****
2019-12-12 00:25:25
8358.00
Bi****
2019-12-12 00:23:37
2500.00
buff****
2019-12-12 00:22:32
2852.00

การให้บริการฝาก - ถอน

การฝากเงิน

เวลาเฉลี่ย

1 นาที
1 นาที

การถอนเงิน

เวลาเฉลี่ย

5 นาที
5 นาที
การฝาก-ถอนอาจล่าช้าในช่วงเวลาธนาคารปรับปรุง